1. Kancelaria
  2. Kontakt
  3. Msze i nabożeństwa
  4. Ogłoszenia
  5. Liturgia na dziś
  6. Archiwum
  7. Intencje mszalne
  8. Facebook
  9. YouTube

Jesteś tutaj: Strona główna / GRUPY PARAFIALNE / Parafialny Zespół Caritas

        Parafialny Zespół Caritas

 

"Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu

z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili

   (Mt 25, 40)

 

         Parafia jest szczególną rodziną, w której powinniśmy sobie nawzajem pomagać. Jest to rodzina rodzin, czyli wspólnota. Spotykamy się na co dzień i w święta na wspólnych modlitwach, mieszkamy obok siebie, często widujemy się w sklepie, na ulicy itp. Niektórzy wyjeżdżają razem na pielgrzymki, spotykają się w różnych grupach parafialnych. We wzajemnych kontaktach mamy okazję poznać potrzeby naszych bliźnich i im zaradzić. Możemy też pomóc informując o ich trudnej sytuacji parafię lub Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas to wspólnota kilku osób, które troszczą się o potrzebujących pomocy duchowej i materialnej w naszej parafii. Zespół spotyka się, aby wspólnie dzielić się swoimi uwagami planując posługę charytatywną w tym rejonie, gdzie mieszka.

Kontakt:

środa, 

ul. Powstańców 1

w godzinach od 9.00 do 12.00

tel. 531 023 530

Struktura organizacyjna:

ks. kan. Stanisław Brasse przewodniczący 

Halina Majdańska − zastępca przewodniczącego

Adela Kozioryńska skarbnik

Do zakresu obowiązków Zarządu Parafialnego Zespołu Caritas należy w szczególności:

kierowanie działalnością PZC,

rozporządzanie środkami materialnymi i finansowymi PZC

współpraca z Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz koordynatorem Okręgu,

przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania członów,

sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego dla Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Walnego Zebrania członków.

Obraz działań naszego Parafialnego Zespołu Caritas:

Cykliczne raz w miesiącu zbiórki do puszek dla najbardziej potrzebujących,

„Tak pomagam” (zbiórka żywności w sklepach wielkopowierzchniowych i organizacja paczek).

„Kromka chleba dla sąsiada” (zbiórka żywności w sklepach wielkopowierzchniowych i organizacja paczek).

Rozprowadzanie paschalików wielkanocnych i świec Caritas ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom,

Przygotowywanie paczek świątecznych na Wielkanoc i Boże Narodzenie dla najbardziej potrzebujących,

Organizowanie zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin objętych opieką Zespołu,

Organizowanie spotkań formacyjnych i organizacyjnych członków PZC,

Uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach organizowanych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,

Włączanie się w inicjatywy podejmowane przez Caritas Polska.

 

  telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

czynna:

wtorek i czwartek: 

9:30 - 11:00     16:00 - 17:00

sobota:  9:00 - 10:00

  w tygodniu w ciągu roku:

  7:00, 9:00 i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  7:00 i 18:00

  w niedzielę i Święta:

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

  dzieci), 12:30, 16:00 (od września

  do końca maja) i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

  20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

  W każdą niedzielę podczas Mszy św.

  W tygodniu przed Mszą św. oraz 

  podczas Nabożeństw.

  Odpust Parafialny:

  6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja