1. Kancelaria
  2. Kontakt
  3. Msze i nabożeństwa
  4. Ogłoszenia
  5. Liturgia na dziś
  6. Archiwum
  7. Intencje mszalne
  8. Facebook
  9. YouTube

Jesteś tutaj: Strona główna / SAKRAMENTY / Bierzmowanie

      Sakrament bierzmowania

"Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują

niewysłowiony dar samego Ducha Świętego,

który ich umacnia w szczególny sposób."

   (Papież Paweł VI)

 

 Godność bierzmowania

Jezus przed swym publicznym wystąpieniem został „namaszczony” Duchem Świętym. Każdy ochrzczony, gdy dorasta, otrzymuje w sakramencie bierzmowania siedem darów Ducha Świętego (mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża).

W sakramencie bierzmowania chrześcijanin zostaje powołany do odpowiedzialności za Kościół i za innych ludzi. Jest powołany do apostolstwa i odważnego wyznawania Chrystusa swoim życiem. Dlatego też bierzmowanie nazywane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Sakrament bierzmowania udzielany jest zazwyczaj przez biskupa, który może delegować dowolnego prezbitera.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozłożone jest na okres trzech lat.

Do obowiązku młodzieży należy:

- udział w każdą niedzielę we Mszy św.

- udział w lekcjach religii w szkole (etyka nie "zastępuje" religii)

- raz w miesiącu przystąpić do sakramentu pokuty

- dodatkowy udział w liturgicznych nabożeństwach (Różaniec, Droga Krzyżowa)

- udokumentowanie praktyk religijnych w indeksie bierzmowanego

Świadkiem bierzmowanego może zostać ten, kto:

- jest praktykującym katolikiem (regularnie uczestniczy w niedzielnej Mszy św. i sakramencie  pokuty),

- jest bierzmowany,

- nie daje publicznego zgorszenia,

- nie trwa w karach kościelnych.

Praktyczne informacje dotyczące sakramentu bierzmowania:

1. Bierzmowanie jest sakramentem wiary. Do bierzmowania przystąpić może osoba pragnąca żyć wiarą, posiadająca świadomość, że dalej będzie pogłębiała swoją przyjaźń z Bogiem.

2. Warunkiem koniecznym do przyjęcia bierzmowania jest obowiązek wcześniej odbytej spowiedzi, dlatego też do tego sakramentu należy przygotować się przez poprawny rachunek sumienia i uczestnictwo w spowiedzi sakramentalnej.

3. Bierzmowanie wyciska tzw. znamię, czyli pieczęć na duszy bierzmowanego. Podobnie jak sakrament chrztu św. może być przyjęte tylko raz w życiu.

4. Należy wybrać sobie świadka do bierzmowania – osobę, która już otrzymała bierzmowanie i będzie dla nas umocnieniem, świadkiem wiary i pomocą w odkrywaniu Boga.

5. Świadkiem mogą być rodzice, krewni, znajomi. Ważne, aby były to osoby wierzące i żyjące obecnie zgodnie z wiarą.

6. Należy wybrać sobie imię patrona (patronki) – osoby świętej, która będzie naszym wzorem, opiekunem i pomocą w wyznawaniu wiary. Imię z bierzmowania nie jest używane w codzienności. Ma jednak ważny charakter, ma nas jak imię wybranego świętego patrona (patronki) prowadzić i być wzorem.

7. Osoby ochrzczone poza miejscem obecnego zamieszkania powinny dostarczyć akt chrztu św. z parafii, gdzie odbył się chrzest św. Nie jest możliwe pójście do bierzmowania bez dokumentu o chrzcie św.

SPOTKANIA PRZED BIERZMOWANIEM

− Spotkanie  dorosłych (od 21 roku) kandydatów do bierzmowania, odbędzie się w przyszłą niedzielę, 8 października,  po Mszy św. o godz. 18.00 (do tej grupy można jeszcze dołączyć, deklaracje do pobrania w zakrystii lub w kancelarii)

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas ósmych szkół podstawowych w czwartek,  28 września, o godz. 18.40 lub w sobotę, 30 września o godz. 12.00 (do wyboru).

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych (od 21. roku życia) rozpocznie się w niedzielę, 24 września Mszą św. o godz. 18.00.

Kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 18  września po Mszy wieczornej.

Uczniów klas 7 pragnących rozpocząć przygotowania do bierzmowania oraz ich rodziców zapraszamy na Mszę św. w niedzielę, 10 września o godz. 9.30. Po Mszy św. krótkie spotkanie.

Kandydatów do bierzmowania  z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 11 września i czwartek 13 września po Mszy wieczornej.   

Kandydatów do bierzmowania z klas 1 szkoły ponadpodstawowej zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 4 września po Mszy św. wieczornej.

 

 

 

 

 

  telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

czynna:

wtorek i czwartek: 

9:30 - 11:00     16:00 - 17:00

sobota:  9:00 - 10:00

  w tygodniu w ciągu roku:

  7:00, 9:00 i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  7:00 i 18:00

  w niedzielę i Święta:

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

  dzieci), 12:30, 16:00 (od września

  do końca maja) i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

  20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

  W każdą niedzielę podczas Mszy św.

  W tygodniu przed Mszą św. oraz 

  podczas Nabożeństw.

  Odpust Parafialny:

  6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja

 

 

 

Copyright © 2017-2023 Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Głogowie