Parafia św. Mikołaja w Głogowie Link 1 Link 1

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1. Kancelaria
  2. Kontakt
  3. Msze i nabożeństwa
  4. Ogłoszenia
  5. Liturgia na dziś
  6. Archiwum
  7. Intencje mszalne
  8. Facebook
  9. YouTube

Jesteś tutaj: Strona główna

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

O św. Józefie ewangelie mówią  bardzo skromnie. Poświęcają mu w sumie 26 wierszy wspominając 14 razy jego imię.  Najwięcej miejsca poświęca Józefowi ewangelista Mateusz.

Św. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz, kiedy podaje genealogię przodków Józefa (Mt 1,1-17). Genealogię tę podaje również św. Łukasz (Łk 3,23-38).

Józef był człowiekiem niezwykle prawym. Gdy po wstępnych zaślubinach z Maryją okazało się, że jego – można by powiedzieć dziś – Narzeczona jest w ciąży, chciał potajemnie ją oddalić, by nie narażać jej na zniesławienie i karę za cudzołóstwo. Wtedy po raz pierwszy ukazał mu się Anioł Pański: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów» (Mt 1,20b-21) – powiedział do pogrążonego we śnie Józefa, a ten po przebudzeniu uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie (Mt 1,24).

Ewangelista Łukasz pisze z kolei o spisie ludności, który jest powodem tego, że Jezus rodzi się w Betlejem, a nie w mieście dotychczasowego zamieszkania swojej Matki i jej męża. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna (Łk 2,4-5). Gdy do betlejemskiej groty przyszli skierowani tam przez Aniołów pasterze: znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie (Łk 2,16b) – Józef jest więc cały czas obecny przy Dziecięciu.

W Ewangelii św. Mateusza Józef pojawia się po raz kolejny po odwiedzinach Mędrców ze Wschodu, gdy Anioł zaleca mu wziąć Maryję i małego Jezusa i uciekać do Egiptu, ponieważ Herod czyha na życie Dziecięcia. Z kolei po śmierci prześladowcy Józef otrzymuje analogiczny nakaz: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia» (Mt 2,20). Za każdym razem Józef posłusznie czyni tak, jak zaleca mu Anioł. Następnie Józef wraz z rodziną zamieszkał w Nazarecie.

Po raz ostatni Opiekun Jezusa pojawia się we fragmencie Ewangelii św. Łukasza, gdy wraz z Maryją poszukuje Jezusa, który pozostał w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania (Łk 2,46).

W dalszych fragmentach ewangelicznych Jezus bywa określany przez mieszkańców Nazaretu synem Józefa. Najczęściej wówczas, gdy mieszkańcy rodzinnego miasta nie chcą się pogodzić z nadprzyrodzoną misją, którą Jezus sobie przypisuje. Pojawia się także wówczas informacja, że Józef był cieślą (zob. Mt 13,55).

Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna (ok. 100 - ok. 166), który żył bardzo blisko czasów Apostołów, Józef wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i rolnicze.

Z faktu, że podczas publicznego wystąpienia Jezusa nie ma wzmianki o Józefie, możemy wnioskować, że wówczas już nie żył. Tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci – być może właśnie dlatego, że na jego pogrzebie byli obecni Jezus i Maryja.

Święty Józef jest też patronem całego Kościoła powszechnego, wielu zakonów i krajów; patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot; cieśli, robotników, rzemieślników, pracujących.

W ikonografii św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski; bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa, winorośl.

Św. Józefa wspominamy również 1 maja jako Św. Józefa-rzemieślnika.

Litania do św. Józefa Opiekuna Najświętszej Rodziny

Kyrie, elejson, Chryste elejson. Kyrie, elejson,

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze, z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!

Synu! Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami!

Święty Józefie, 

Przesławny potomku Dawida,

Światłości Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty Stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nań Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

K.: Ustanowił go panem domu swego.

W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 Módlmy się:

Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej; spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do św. Józefa

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam w potrzebach naszych.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci - mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 

Źródło: http://brewiarz.pl/

 

 

 

  telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

  czynna:

  wtorek i czwartek:  9:30 - 11:00

                           16:00 - 17:00

  sobota:  9:00 - 10:00

  w tygodniu w ciągu roku:

  7:00, 9:00 i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  7:00 i 18:00

  w niedzielę i Święta:

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

  dzieci), 12:30, 16:00 (od września

  do końca maja) i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

  20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

 

 

  W każdą niedzielę podczas Mszy św.

  W tygodniu przed Mszą św. oraz 

  podczas Nabożeństw.

  Odpust Parafialny:

  6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja