Parafia św. Mikołaja w Głogowie Link 1 Link 1

    

 

  1. Kancelaria
  2. Kontakt
  3. Msze i nabożeństwa
  4. Ogłoszenia
  5. Liturgia na dziś
  6. Archiwum
  7. Intencje mszalne
  8. Facebook
  9. YouTube

Jesteś tutaj: Strona główna

Opublikowano: 20 października 2021

Światowy Dzień Misyjny

W przyszłą niedzielę, 24 października,  obchodzić będziemy Światowy Dzień Misyjny (w Polsce zwany Niedzielą Misyjną) pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Jest to dzień solidarności w modlitwie i pomocy materialnej misjom w całym Kościele powszechnym.

Od 1936 roku, od pontyfikatu Pawła VI, papież pisze z tej okazji orędzie misyjne.

- W tym czasie pandemii, w obliczu pokusy ukrywania się oraz usprawiedliwiania obojętności i apatii w imię zdrowego dystansu społecznego, istnieje pilna potrzeba misji współczucia – napisał papież Franciszek w tegorocznym Orędziu. Tematem Orędzia są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20).

zobacz »  Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2021

Ofiary złożone tego dnia na tacę będą przeznaczone na cele misyjne. 

Opublikowano: 20 października 2021

Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II

Kościół katolicki 22 października, wspomina  św. Jana Pawła II. Tę datę wybrano wraz z ogłoszeniem go błogosławionym; to rocznica uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża Polaka.

Zmarły 2 kwietnia 2005 roku pierwszy w dziejach papież – Polak jest jednym z najszybciej wyniesionych na ołtarze wyznawców w czasach nowożytnych.

Jana Pawła II błogosławionym ogłosił 1 maja 2011 roku papież-senior Benedykt XVI, a trzy lata później, 27 kwietnia 2014 r. kanonizował pierwszy Biskup Rzymu – papież Franciszek.

Święty Jan Paweł II był papieżem przez 26 lat, głosząc Słowo Boże na całym globie ziemskim. W trakcie pontyfikatu odwiedził mieszkańców ponad stu krajów świata. Był to wielki myśliciel, uczony, człowiek niezwykłej wiary.

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II w naszej parafii, podczas Mszy św. o godz. 18.00, zostanie udzielony sakrament bierzmowania.

Opublikowano: 20 października 2021

Wyjazd do opery

Przypominamy, że Klub Seniora organizuje w czwartek, 11 listopada, wyjazd do Opery Wrocławskiej na "Halkę" Stanisława Moniuszki.

Koszt biletu (wraz z przejazdem autokarem) 140 zł - miejsce na balkonie (I rząd) lub 110 zł - miejsce na parterze. Rozpoczęcie spektaklu o godz. 19.00.

Zapisy w kawiarni lub zakrystii.

Opublikowano: 17 października 2021

Wspomnienie św. Jana Kantego

W środę, 20 października, Kościół w Polsce obchodzi wspomnienie liturgiczne św. Jana z Kęt - patrona profesorów, studentów, młodzieży, szkół katolickich, a także Caritas.

Święty Jan z Kęt urodził się w 1390 r. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Jan Wyciąga z Malca pod Kętami. Warte uwagi jest to, że św. Jan jest patronem nie tylko studentów, którym poświęcił 55 lat profesury na Akademii Krakowskiej, ale także i dzieci.

Kanty był wzorem pracowitości. Przepisał ok. 18 tys. stron. Mając 40 lat, rozpoczął studia, które trwały 13 lat. Do końca swojego życia poświęcił się wykładom na Wydziale Teologicznym. Zmarł w w 1473 r. w opinii świętości.  Jego kanonizacji dokonał w 1767 r. papież Klemens XIII. On też ustalił 20 października wspomnieniem liturgicznym o Janie Kantym. Relikwie Kantego spoczywają w kolegiacie św. Anny w Krakowie.

Wśród wielu cnót św. Jana z Kęt tradycja przekazała pamięć jego prawdomówności oraz troskę o dobre imię bliźniego. Jednakże najpiękniejszą cnotą Świętego było niewątpliwie miłosierdzie dla potrzebujących.

Opublikowano: 16 października 2021

37. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

We wtorek, 19 października, obchodzić będziemy 37. rocznicę porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W tym dniu w wielu kościołach w Polsce wierni będą się modlić o kanonizację kapelana Solidarności.

Proces kanonizacyjny został otwarty 20 września 2014 r. w diecezji Creteil we Francji. Powodem był domniemany cud za wstawiennictwem bł. ks. Popiełuszki (uzdrowienie mężczyzny doświadczonego chorobą nowotworową). Proces na etapie diecezjalnym w Creteil zakończył się we wrześniu 2015 r. Dokumenty zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Opublikowano: 16 października 2021

Wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty

W poniedziałek, 18 października, obchodzimy wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia. Módlmy się za Pracowników Służby Zdrowia, aby Bóg im błogosławił w codziennej służbie chorym. 

Zgodnie z przekazem starożytnych pisarzy chrześcijańskich, Euzebiusza z Cezarei oraz Tertuliana, Łukasz pochodził z Antiochii Syryjskiej. Był chrześcijaninem nawróconym z pogaństwa. Z zawodu był lekarzem – pisze o tym bezpośrednio Święty Paweł w Liście do Kolosan 4,14.  

Opublikowano: 16 października 2021

33-dniowe ćwiczenia duchowe

Przypominamy, że Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi zaprasza na drogę całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi jako niewolnicy z miłości wg Traktatu o Doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Św. Ludwik zalecał specjalny, obejmujący 33 dni, program duchowego przygotowania się. Według Świętego w pierwsze 12 dni tego wyjątkowego okresu należy wyrwać się od „ducha tego świata”. Służyć ma to lepszemu zrozumieniu ducha Chrystusa i zbliżeniu do Jezusa. Kolejne 21 dni tego modlitewnego wysiłku winny być czasem poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi.

Rozpoczęcie 33-dniowych ćwiczeń duchowych odbędzie się 5 listopada w naszej parafii. Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu 721-043-408.

Opublikowano: 16 października 2021

Niedzielne światło oraz ciekawostki biblijne od wspólnoty Kręgu Biblijnego

   

Opublikowano: 15 października 2021

Kurs przedmałżeński

W niedzielę, 17 października, Mszą św. o godz. 16.00, w parafii NMP Królowej Polski rozpocznie się kurs przedmałżeński.

Uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim jest niezbędne do zawarcia małżeństwa.

Przypominamy, że nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30.

Dzieci zapraszamy w poniedziałek, środę i piątek o godz. 16.30, a młodzież w piątek ogodz. 17.30.

W sobotę, 16 października, w 43. rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową,

zapraszamy na różaniec z rozważaniami papieża Polaka.

Opublikowano: 12 października 2021

Dzień Edukacji Narodowej

W najbliższy czwartek, przypada Święto Edukacji Narodowej, potocznie zwane Dniem Nauczyciela.

Z tej okazji katechetom, nauczycielom, pracownikom naukowym oraz wszystkim osobom związanym z edukacją i wychowaniem młodych pokoleń, życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa, zdrowia, sił i odwagi w podejmowaniu wyzwań, jakie niesie dzisiejsza szkoła i edukacja. Życzymy wytrwałości, zawodowych sukcesów oraz oby życzliwość i wdzięczność wychowanków była nagrodą za podejmowany i niejednokrotnie niedoceniany trud nauczycielski.

 Z pamięcią w modlitwie - Duszpasterze

Duszpasterstwo Nauczycieli i Pracowników Oświaty Rejonu Głogowskiego zaprasza do wspólnej modlitwy z okazji Święta Edukacji Narodowej. Msza św. w intencji nauczycieli i pracowników oświaty w czwartek, 14 października, o godz. 18.00. 

Opublikowano: 11 października 2021

Wycieczka seniorów do Henrykowa i Kamieńca Ząbkowickiego

11 października odbyła się wycieczka Klubu Seniora  do Henrykowa, niewielkiej wsi położonej w gminie Ziębice na Dolnym Śląsku. To właśnie tutaj wznosi się pocysterski barokowy zespół klasztorny z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela pochodzący z XIII wieku, który przetrwał do naszych czasów w bardzo dobrym stanie mimo licznych wojen i pożarów. Seniorzy poznali dzieje opactwa, podziwiali wspaniały, barokowy wystrój wnętrz klasztornych i kościoła (kilkanaście ołtarzy, ambonę, stalle, prospekt organowy i liczne obrazy zawieszone na ścianach nawy głównej, w transepcie, prezbiterium i nawach bocznych).

Zwiedzający dowiedzieli się, że z klasztorem w Henrykowie  związany jest jeden z najcenniejszych zabytków śląskiego i polskiego średniowiecza – Księga henrykowska spisana po łacinie w latach 1268–1273. Zawiera ona opis dziejów fundacji, jej uposażenia i posiadłości klasztoru. W księdze tej znajduje się najstarsze zachowane pisane zdanie w języku polskim. 

Seniorzy zwiedzili również monumentalny, neogotycki z XIX wieku, pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, często nazywany także zamkiem. Po II wojnie światowej rezydencja stała się ruiną. W 1945 roku z pałacu zostały wywiezione przez Armię Czerwoną liczne dobra, wyposażenie pomieszczeń oraz dzieła sztuki. Rok później obiekt strawił pożar, a jego pozostałe fragmenty posłużyły do budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Obecnie pałac odzyskuje swój dawny blask dzięki projektowi realizowanemu przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 zobacz » więcej zdjęć

Opublikowano: 10 października 2021

Parafialny Klub Seniora zaprasza

Parafialny Klub Seniora zaprasza we wtorek o godz. 16.00 na bezpłatną gimnastykę usprawniającą, a w czwartek o godz. 16.00 na próbę chóru.

Klub organizuje w poniedziałek, 25 października, o godz. 13.00 „Dzień Seniora”. W programie występ chóru Gaudium. Koszt 35 zł (dwudaniowy obiad z deserem). Zapisy w kawiarni lub zakrystii.

Klub Seniora organizuje również w czwartek, 11 listopada, wyjazd do Opery Wrocławskiej na "Halkę" Stanisława Moniuszki. Koszt biletu (wraz z przejazdem autokarem) 140 zł - miejsce na balkonie (I rząd) lub 110 zł - miejsce na parterze. Rozpoczęcie spektaklu o godz. 19.00.

Zapisy w kawiarni lub zakrystii.

Opublikowano: 9 października 2021

Czuwanie Fatimskie w Grodowcu

Wszystkich czcicieli Matki Bożej zapraszamy w najbliższą środę, 13 października, na kolejne Czuwanie Fatimskie do Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu.

Rozpoczęcie czuwania o godz. 19.00, o godz. 22.00 Msza św.

Sanktuarium w Grodowcu zaprasza również w piątek o godz. 19.00 na „Muzyczne nabożeństwo różańcowe z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim”, które poprowadzi zespół muzyki sakralnej „Capella Caelestis”.

Opublikowano: 9 października 2021

Niedzielne światło oraz ciekawostki biblijne od wspólnoty Kręgu Biblijnego

   

Opublikowano: 6 października 2021

XXI Dzień Papieski

W przyszłą niedzielę, 10 października, obchodzimy XXI Dzień Papieski pod hasłem Nie lękajcie się.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to nawiązanie do słów — Non abiate pauranie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Ta najbardziej chyba znana na świecie wypowiedź Jana Pawła II pochodzi z jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku podczas Eucharystii na placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat, homilii programowej dla kolejnych 27 lat działalności polskiego papieża.

10 października będziemy dziękować Panu Bogu za pontyfikat św. Jana Pawła II i przeprowadzimy zbiórkę na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest żywym pomnikiem św. Jana Pawła II i powstała w 1999 roku jako pokłosie  pielgrzymki papieża do Polski.

Wsparcie dla Fundacji, o które serdecznie prosimy, umożliwia realizację pragnień uzdolnionej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z niewielkich miejscowości.

Aktualnie ze wsparcia Fundacji korzysta 40 uczniów i studentów z terenu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, którzy otrzymują comiesięczne stypendium oraz prawo do udziału w wakacyjnych obozach.

Opublikowano: 2 października 2021

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

W czwartek, 7 października, obchodzimy liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jest to wyraz wdzięczności ze strony Kościoła dla Najświętszej Bożej Rodzicielki za opiekę nad nim za pośrednictwem modlitwy różańcowej.

Święto to zostało ustanowione i wprowadzone do kalendarza liturgicznego w XVI w. przez papieża Piusa V, po zwycięstwie floty państw Świętej Ligi skupionej wokół Państwa Kościelnego, nad przeważającą flotą turecką pod Lepanto 7 października w 1571 roku.

Współcześnie kult modlitwy różańcowej związany jest z kultem i objawieniami Najświętszej Maryi Panny z Lourdes oraz Matki Bożej Fatimskiej. Jednym z przesłań przekazanych w czasie objawień była prośba o nieustanną modlitwę różańcową.

Zapraszamy w tym dniu na procesję różańcową, która  po Mszy św. o godz. 18.30 wyruszy z kościoła pw. św. Klemensa i przejdzie ulicami miasta do kościoła pw. św. Wawrzyńca.

Opublikowano: 2 października 2021

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

We wtorek, 5 października, Kościół wspomina św. Faustynę Kowalską, znaną na całym świecie Apostołkę Miłosierdzia Bożego, zaliczaną do grona wybitnych mistyków Kościoła. Jej postać nierozerwalnie łączy się kultem Bożego Miłosierdzia, sam bowiem Bóg wybrał ją jako swoje narzędzie do rozgłaszania Jego czci. Ustanowił ją swoim głosem.

W tym dniu, o godz. 10.00 bp Tadeusz Lityński będzie przewodniczył Mszy św. w naszym kościele w intencji pracowników i wolontariuszy służby zdrowia diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także stowarzyszeń i instytucji, które niosą pomoc chorym osobom, cierpiącym oraz ich rodzinom.

Po Mszy św. odbędzie się uroczystość głogowskim w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa, podczas której zostaną wręczone wyróżnienia „Lubuski Samarytanin”.

Opublikowano: 2 października 2021

Niedzielne światło oraz ciekawostki biblijne od wspólnoty Kręgu Biblijnego

  

Modlitwa na czas epidemii

Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze,

Wszechmogący Wieczny Boże,

który nie chcesz śmierci grzesznika,

lecz by się nawrócił i miał życie.

Daj zdrowie chorym

i odwagę tym, którzy im służą.

Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem

i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.

Niech Twoja łaska skruszy twarde serca

i podniesie ręce, co bezradnie opadają.

Zabierz strach i ześlij Twego Ducha,

gdy wołamy: Jezu, ufam Tobie!

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Proszę, abyśmy odmawiali tę modlitwę na czas tej jakże tragicznej w skutkach epidemii –  zaapelował bp Tadeusz Lityński.

wtorek, 19 paź., godz. 17.00 - 18.00

piątek, 22 paź., godz. 7.30 - 9.00

sobota, 23 paź., godz. 7.30 - 10.00

 

  telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

czynna:

wtorek i czwartek: 

9:30 - 11:00      16:00 - 17:00

sobota:  9:00 - 10:00

  w tygodniu w ciągu roku:

  7:00, 9:00 i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  7:00 i 18:00

  w niedzielę i Święta:

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

  dzieci), 12:30, 16:00 (od września

  do końca maja) i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

  20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

 

 

  W każdą niedzielę podczas Mszy św.

  W tygodniu przed Mszą św. oraz 

  podczas Nabożeństw.

  Odpust Parafialny:

  6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja

 

 

 

Copyright © 2017-2021 Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Głogowie